Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:lavspenning:el-jsk

EL-JSK Jordingsskinne

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Beskyttelsessystem for togvarme/-ladeanlegg og Beskyttelsessystem for fordelingsanlegg.

Samleskinne hvor ledere med utjevningsforbindelser terminerer. Se figur i Teknisk regelverk som viser eksempler på terminologi knyttet til jording og utjevning: Eksempler knyttet til jording og utjevning

Underlag/dokumentasjon:

* Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja, tverrfaglig jordingsplan Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angi navn på objekt hvor jordskinne er montert. Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) TK-166-16
Tilhører objekt Barn til objekt som skinnen er plassert i. Må være ett objekt som finnes i Maximo. Må fylles ut ObjektID KU-KFØ-01827
Tverrsnitt (hxb) mm2 Angi areal/tverrsnitt i mm2 og høyde x bredde i parentes. Må fylles ut Fritekst 500 (10×50)
Type Angi funksjon. Må fylles ut Forvalgsliste Hovedskinne for utjevningsforbindelser, MEB
Plassering Angi plassering. Må fylles ut Forvalgsliste Kum
Materiale Angi materiale. Må fylles ut Forvalgsliste Cu
Isolatormateriale Angi materiale. Må fylles ut Forvalgsliste Kompositt

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/lavspenning/el-jsk.txt · Sist endret: 2023/04/24 10:19 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki