Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:lavspenning:el-vel

EL-VEL Varmeelement

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Sporvekselvarmeanlegg.

Varmeelement monteres i sporveksel for å forhindre is/snø. Det er SVV-objektet som knyttes til generisk rutine i vedlikeholdsprogrammet, mens feil registreres direkte på varmeelementet EL-VEL.

Teknisk regelverk

Registrering av varmeelementer i sporveksel i banedatabasen

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Beskrive sporvekselnummer og hvor i veksel elementet er, samt nummerering.
Stokkskinne h/v: SH1 SH2 SH3 SV1 SV2 SV3
Tunge høyre/venstre: TH1 TH2 TH3 TV1 TV2 TV3
Bevegelig kryss: BH1 BH2 BV1 BV2
Vingeskinne: VV1 VV2 VH1 VH2
Glideplate h/v: GH1 GH2 GV1 GV2
Rådegrav: RG1 RG2 RG3
Kassesville: KS
Teknisk regelverk: Bokstavkombinasjoner som skal brukes
Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Spv466b-TH1
Tilhører objekt «Tilhører objekt» fylles ut etter følgende regel: EL-SVV er foreldreobjekt til EL-VEL. Må være ett objekt som finnes i Maximo. Må fylles ut ObjektID EL-SVV-005091
Fabrikant Fyll inn leverandør. Må fylles ut Forvalgsliste Proxll / Sønnico
Type Fyll inn type element i henhold til valgt leverandør. Må fylles ut Forvalgsliste Pr-OS5000R
Spenning (V) Fyll inn spenningsnivået på varmeelementene. Må fylles ut Forvalgsliste 230
Effekt (W) Fyll inn effekt på element. Må fylles ut Forvalgsliste 1500
Lengde (mm) Fyll inn elementlengde. Må fylles ut Forvalgsliste 5000
El nr. Fyll inn bestillingsnummer på element. Må fylles ut Fritekst 9506476
OPC adresse elementfeil OPC adressen dette elementet er konfigurert mot i PLSen for å varsle om feil på elementet. Aktuelt for alle elementer koblet til gruppeskap med fjernstyring/overvåking. Fylles ut når gruppeskapet er under overvåking Fritekst 000234
OPC adresse SSR feil OPC adressen dette elementet er konfigurert mot i PLSen for å varsle om SSR- /jordfeil på elementet. Aktuelt for de fleste elementer koblet til gruppeskap med fjernstyring/overvåking. Fylles ut når gruppeskapet er under overvåking Fritekst CIO0304.01
Varmeelementplassering Plassering av varmeelement. For identifisering av varmelement på skinnefot benyttes følgende liste for korrekti identifisering. Se teknisk regelverk for mer informasjon. Må fylles ut Forvalgsliste Glideplate (GP)
Høyre stokkskinne (SV)
Varmeelementnummerering Nummerering av varmeelement. Elementer nummereres ut fra et betraktningspunkt like foran tungespiss og inn i veksel. Nærmest referanse ved tungespiss får nummer 1, lenger unna 2 også videre. Se teknisk regelverk for mer informasjon. Må fylles ut Tall 1
2

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/lavspenning/el-vel.txt · Sist endret: 2023/04/24 10:11 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki