Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:lavspenning:el-jel

EL-JEL Jordelektroder

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Beskyttelsessystem for togvarme/-ladeanlegg og Beskyttelsessystem for fordelingsanlegg.

Jordelektrode, en elektrode i form av plate, spyd, tråd eller lignende, som er gravd eller slått ned i jorden slik at den får så god forbindelse med jordens potensial som mulig.

Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning

Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning, Lavspenningsanlegg

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med det objektet som er jordet til aktuelle jordelektrode. Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) G502-1
Gruppe 1 skap 1
Funksjon Angi primærfunksjonen. Må fylles ut Forvalgsliste Beskyttelsesjord
Type/utførelse Angi valgt løsning. Må fylles ut Forvalgsliste Ringjord
Overgangsmotstand (første gangs måling i Ohm) Angi målt verdi. Må fylles ut Tall (Ohm) 50
Jordsmonn Angi type jordsmonn på stedet. Må fylles ut Forvalgsliste Grus
Jordforbedringsmiddel (type) Angi valgt løsning. Må fylles ut Forvalgsliste Bentonitt
Tegningsnr. Angi dokumentnr. Ikke påkrevd Fritekst EH-100000-000
N/A

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/lavspenning/el-jel.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:09 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki