Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:overbygning:hovedplan:start

Overbygning - Hovedplan

Planforutsetning

Følgende tema vil normalt inngå: Standard på overbygningen velges, som overbygningsklasse og type sporveksler, skinner og sviller mm.. Hastighetsprofil studeres. Behov knyttet til anleggsarbeidet identifiseres, som sportilgang (inkl. lengre brudd), atkomst for anleggsmaskiner, gjennomføringsrekkefølge og faser. Kostnadsestimatet skal være basert på Kostnadsestimering av prosjekter. Avvik fra lover og regelverk herunder universell utforming skal identifiseres og saksbehandles.

Før tiltakene kan beskrives innhentes det bakgrunnsmateriale og grunnlagsdata. Det kan være nødvendig med supplerende oppmålinger (evt. laserskanning), prøver, analyser og målinger for å få tilstrekkelig kvalitet på bakgrunnsmaterialet. Målevognbilder fins i begge retninger med ca. 20 m intervall. Relevante dokumenter i Proarc sjekkes. Det er hensiktsmessig å få oversikt over behovet fra alle fag, slik at det kan foretas en samlet innhenting av bakgrunnsmateriale og grunnlagsdata.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til beskrivelse gitt i Håndbok digital planlegging - Grunnlagsdata.

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Det er klare forventninger til leveransen, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging. Tilbudt sporressurs fra prosjekterende forventes å både utarbeide, og bidra inn i, silingsnotat. Sporalternativer som skal til siling bør prosjekteres i 3D-modell som del av beslutningsunderlaget, før alternativ anbefales.

Leveransen for dette fagområdet gjøres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer i Håndbok Digital planlegging - Rapportering, dokumentasjon og arkivering.

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å komme med praktiske råd og veiledninger.

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

I noen tilfeller lages også I-tegninger i hovedplan: Føringsveier, fundamentplan og kabler. Se under detaljplan for eksempler på tegninger.

Det arbeides kontinuerlig med å utvikle denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har eksempel på god løsning som vi kan legge ut her.

Versjonshistorikk

  • Versjon 8. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
  • Versjon 7. Oppdatert med eksempler og tekstredigering. Gjeldende fra 15.02.2021
  • Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 5. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017
  • Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold i leveranser. Gjeldende fra 15.03.2017
  • Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
  • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
  • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/overbygning/hovedplan/start.txt · Sist endret: 2022/02/04 11:46 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki