Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:overbygning:detaljplan:start

Overbygning - Detaljplan og Tekniske spesifikasjoner

Forutsetning

For Totalentrepriser er det entreprenør som bestemmer hvilke dokumentasjon som skal utarbeides for å gjennomføre byggearbeidene. For Utførelsesentrepriser er byggeplanen å regne som tilbudsdokumentasjonen for utlysning av arbeidene og må tilpasses hvert enkelt prosjekt.

Fagspesifikke beskrivelser

All prosjektering av overbygning utføres slik at andre fag kan nyttiggjøre seg av digitale data for alle løsningsalternativer. Linjeberegninger for både horisontal- og vertikalgeometri leveres som en del av produksjonsfilene i tillegg til dwg-filene. Prosjekterende konstruerer og tegner aktuelle linjeføringer som er valgt. Illustrasjoner bygges opp med grunnlag fra kartverk, 3D-modell og ortofoto.

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen inngår i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging.

Fagrapport fra prosjekterende vil normalt inneholde beskrivelser, beregninger og vurderinger for fagområdet:

 • Linjegeometri, overbygning, hastigheter og sporveksler. Her bør man også beskrive midlertidige sporanlegg.
 • Det skal være en linje med km-kjeding som er i harmoni med eksisterende km-kjeding i Banedatabank, eventuelle kjedebrudd skal synliggjøres.
 • For eksempel skal dette sjekkes ut: overgangsskinner, ledeskinner, brusviller, skinnekvalitet, svillematter, ballastmatter, sporstopper og isolerte skjøter.
 • «Sporets middel» defineres. Der det er plattform: Sjekkes avstand fra plattformkant til spormidt, plattformens høyde, sikkerhetssonens bredde og varsellinje.
 • Detaljerte fagmodeller og tegninger med beskrivelser av tekniske løsninger.
 • Utarbeidelse av jernbaneteknisk faseplan med gjennomføringsrekkefølge og forutsatt sportilgang.
 • Hvilket format som skal leveres. Dette må være i henhold til kontrakt, PDP og evt. dokumentkontroller.

Byggherrelevert materiell til overbygning må i mange tilfeller bestilles i løpet av fasen.

Eksempler på modeller og tegninger

Modeller på fagleveranse:

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde, det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler.

Sjekklister

For kontroll av leveransen så legges det til grunn sjekklister: STY-602100 - Sjekkliste overbygning

Versjonshistorikk

 • Versjon 8. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 7. Utvidet med produksjon og dokumentasjon. Gjeldende fra 10.02.2020
 • Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 5. Oppdatert etter høringsrunde. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsforberinger. Gjeldende fra 01.05.2017
 • Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold. Gjeldende fra 15.03.2017
 • Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
 • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
 • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/overbygning/detaljplan/start.txt · Sist endret: 2022/02/04 11:45 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki