Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:dokumentasjon

Lavspenning - sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjonen skal forbedredes allerede ved prosjekteringsgrunnlaget og oppdateres underveis. Under bygging skal alle endringer fra prosjektert grunnlag rettes opp og markeres på arbeidstegninger. Dette skal gjøres ut fra retninglinjer for Rapportering, dokumentasjon og arkivering.

Når prosjektet er ferdig skal prosjektet levere sluttdokumentasjon og FDV dokumentasjon og består av å rette opp prosjektdokumentasjonen etter byggefasen. Dette skal leveres før anlegget overtas av eier.

Sluttdokumentasjon består av to deler:

FDV-dokumentasjon (Forvaltnings-, Drifts- og Vedlikeholdsdokumentasjon)

Denne dokumentasjonen skal overleveres fra prosjektet til Bane NORs Forvaltnings- / Driftsorganisasjon eller eksterne parter som eksempelvis kommuner og Staten Vegvesen.

Tilvirkningsdokumentasjon

Øvrig sluttdokumentasjon som beskriver oppfyllelse av krav, lover med forskrifter, teknisk regelverk, kravspesifikasjon, spesielle kontraktkrav eller sluttdokumentasjon og beholdes av Bane NOR i kraft av rollen som byggherre.

Arkivering er den endelige dokumentasjonen av det ferdigstilte anlegget.
Denne er gitt i prosedyre for håndtering av teknisk dokumentasjon i prosjektets krav til sluttdokumentasjon Teknisk dokumentasjon (PDP).

Elektroniske modeller oversendes som originalfil med alle fagmodeller vedlagt. I tillegg skal siste revisjon av hver tegning oversendes for arkivering i produksjonsformatet. Krav til utforming, oversendelser og arkivering er gitt i prosjektets krav for håndtering av teknisk dokumentasjon Teknisk dokumentasjon (PDP), og oversikt over FDV-leveranser (STY-605072). I tillegg til håndboka Digital planlegging er det utarbeidet vedlegg og anbefalte praksiser.

Eksempler på leveranser

Eksempler på hva som kan bli forespurt i produksjonen av anlegget.

  • Eksempler kommer senere.

Versjonshistorikk

  • Versjon 2. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
  • Versjon 1. Første versjon. Gjeldende fra 10.02.2020

Send tilbakemelding på denne siden

fag/lavspenning/dokumentasjon.txt · Sist endret: 2022/02/01 13:33 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki