Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:detaljplan:start

Lavspenning - Detaljplan og teknisk spesifikasjon

Fagspesifikke beskrivelser

Før tiltakene kan beskrives, må det innhentes bakgrunnsmateriale/grunnlagsdata.

Plangrunnlag skal etableres i henhold til krav gitt i Grunnlagsdata.

Forhold som må være avklart før detaljplanfasen:

 • Trasering, både permanent og for alle faser i produksjonen.
 • Plassering av andre jernbanetekniske funksjoner
 • Faseplaner og utbyggingsrekkefølge

Forventninger til gjennomføringen er beskrevet i Bane NORs retningslinjer Håndbok Digital planlegging - Utførelse).

Prosjekterende skal i sin prosjektering oppfylle alle eksterne og interne krav i gjeldende regelverk og håndbøker som omhandler banelegemets anlegget.

Fagrapport fra prosjekterende skal inneholde beskrivelser, beregninger og vurderinger for fagområdet. Fagområdet innebærer minimum:

 • Tilgjengelig effektuttak fra netteier
 • Plassering av inntak og hovedfordelinger
 • Plassering av sporvekselvarmesentraler
 • Grovberegning av stigekabler
 • Behov og løsning for reservestrøm
 • Behov og løsning for styring, regulering og overvåking (SRO)
 • Behov og løsning for togvarmeanlegg
 • Behov og løsning for belysningsanlegg
 • Beskrive prinsippløsning for eventuelt nødlys i tunnel
 • Behov for brannventilasjon i tunnel
 • Beskrive prinsippene for installasjon i tekniske hus
 • Beskrive behov for adgangs-, innbrudds- og brannvarslingssystem

Leveranse

Leveransen er avhengig av kontraktsform.

Totalentrepriser

I totalentrepriser vil denne være spesifikk til prosjektet.

Utførelsesentrepriser

For utførelsesentrepriser vil leveransen gjøres i henhold til kontrakt og prosjektet PDP.

Leveransen bør gjøres etter retningslinjen beskrevet i Håndbok Digital planlegging - Leveranse.

Leveranseomfang vil være avhengig av hvilke anleggstyper som inngår i planen og er derfor spesifisert for hver anleggstype:

I detaljplanen inngår aktuelle skjema og tegninger for faget med tilhørende beskrivelse. Skjema og tegninger skal utformes ihht NEK EN 61082-1 Elektroteknisk dokumentasjon

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

 • Versjon 7. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 5. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017
 • Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold i leveranser. Gjeldende fra 15.03.2017 Gjeldende fra 15.03.2017
 • Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
 • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
 • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/lavspenning/detaljplan/start.txt · Sist endret: 2022/02/01 13:05 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki