Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles_elektro:utredning:start

Felles elektro - Utredning

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt. Det vil normalt ikke behov for å gjennomføre noen form for prosjektering av lavspenningsanlegg i en utredningsfase.

Forventninger for gjennomføringen er beskrevet i Bane NORs retningslinjer under Håndbok Digital planlegging -Utførelse.

Leveransen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og følgende retningslinjer oppgitt i Håndbok Digital planlegging - Leveranse.

Versjonshistorikk

  • Versjon 2. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
  • Versjon 1. Første versjon gjeldende fra 10.02.2020

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles_elektro/utredning/start.txt · Sist endret: 2022/02/01 13:35 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki