Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles_elektro:produksjon

Felles elektro - Produksjon

Fagspesifikke beskrivelser

Under byggeaktiviteten kan det oppstå behov for å utarbeide oppdaterte og justerte data av prosjekterte grunnlaget for gjennomføringen av produksjonen av anlegget. Slike endringer av det prosjekterte materialet kan komme som følge av uforutsette årsaker på byggeplassen, endrede forutsetninger, prosjekteringsgrunnlaget ikke var byggbart m.m.

Justering av produksjonsdata er en viktig leveranse for å kunne gjennomføre og sluttføre byggeaktiviteten, og prosjekterende må være forberedt på å måtte levere data raskt og effektivt. Entreprenøren har mange arkvititer som pågår samtidig som er avhengig av hverandre, leveransefrister og togfire perioder. Det betyr at leveranser til produsjonsfasen vil ha strammere fremdrift og leveransekrav enn i de øvrige planfasene.

Det må stilles høye krav til fagkunnskap for denne typen leveranse da resultatet av det oppdaterte materialet vil bli det bygde resultatet. Vær derfor nøye med at leveransen er kvalitetssikret og godkjent før det sendes til utførelse.

Noe av leveransen kan være styrt under begrepet jernbanespesifikt materiell som har spesielle leveransevilkår.

Eksempler på leveranser

Eksempler på hva som kan bli forespurt i produskjonen av anlegget.

  • Eksempler blir lagt inn senere.

Versjonshistorikk

  • Versjon 1. Gjeldende fra 10.02.2020

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles_elektro/produksjon.txt · Sist endret: 2020/02/11 13:57 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki