Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles_elektro:dokumentasjon

Felles elektro - sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjonen skal forbedredes allerede ved prosjekteringsgrunnlaget og oppdateres underveis. Under bygging skal alle endringer fra prosjektert grunnlag rettes opp og markeres på arbeidstegninger. Dette skal gjøres ut fra retninglinjer for Rapportering, dokumentasjon og arkivering.

Når prosjektet er ferdig skal prosjektet levere sluttdokumentasjon og FDV dokumentasjon. Dette skal leveres før prosjektet tas i bruk eller etter avtale med eier.

Arkivering er den endelige dokumentasjonen av det ferdigstilte anlegget.
Denne er gitt i prosedyre for håndtering av teknisk dokumentasjon i prosjektets krav til sluttdokumentasjon Teknisk dokumentasjon (PDP).

Elektroniske modeller oversendes som originalfil med alle fagmodeller vedlagt. I tillegg skal siste revisjon av hver tegning oversendes for arkivering i produksjonsformatet. Krav til utforming, oversendelser og arkivering er gitt i prosjektets krav for håndtering av teknisk dokumentasjon Teknisk dokumentasjon (PDP), og oversikt over FDV-leveranser (STY-605072).

Eksempler på leveranser

Eksempler på hva som kan bli sluttdokumentasjon og FDV leveranse.

  • Eksempler kommer senere

Versjonshistorikk

  • Versjon 1. Gjeldende fra 10.02.2020

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles_elektro/dokumentasjon.txt · Sist endret: 2022/02/01 13:34 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki