Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ekom:utredning:start

Ekom - Utredning

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Etableringen av modeller og tegninger er beskrevet under Håndbok Digital planlegging.

Det er normalt ikke behov for å gjennomføre noen form for prosjektering av teleanlegg i en utredningsfase. Det er imidlertid nødvendig å utarbeide tilstrekkelig grunnlag for å fastsette om prosjektet er gjennomførbart, blant annet bidrag med behov for areal for teleobjekter som GSM-R antennemaster, telerom og føringsveier for kabler.

Leveransen gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt og retningslinjer beskrevet i Håndbok Digital planlegging-leveranser.

Versjonshistorikk

  • Versjon 5. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
  • Versjon 4. Utvidet med produksjon og dokumentasjon. Gjeldende fra 10.02.2020
  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.04.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ekom/utredning/start.txt · Sist endret: 2023/09/14 11:58 av aasarn

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki