Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ekom:produksjon

Tele/Ekomnett - Produksjon

Ved utførelsesentreprise: Straks etter inngåelse av kontrakt med entreprenør utgis tegningsgrunnlaget i revisjon “Arbeidstegning”. Nødvendige justeringer av løsninger og omfang kan foretas, endringer i kostnader fanges opp av byggeledelsen i byggefasen. Dette gjøres enten ved mengdejustering av poster i kontrakten eller ved inngåelse av avtale for tilleggsarbeide.

Alle entrepriseformer:

Under byggeaktiviteten kan det oppstå behov for å utarbeide oppdaterte og justerte data av det prosjekterte grunnlaget. Slike endringer av det prosjekterte materialet kan komme som følge av uforutsette årsaker på byggeplassen, endrede forutsetninger, prosjekteringsgrunnlaget ikke var byggbart m.m.

Justering av produksjonsdata er en viktig leveranse for å kunne gjennomføre og sluttføre byggeaktiviteten, og prosjekterende må være forberedt på å måtte levere data raskt og effektivt. Entreprenøren har mange aktiviteter som pågår samtidig som er avhengig av hverandre, leveransefrister skal holdes og og togfrie perioder benyttes mest mulig effektivt. Det betyr at leveranser til produksjonsfasen vil ha strammere fremdrift og leveransekrav enn i de øvrige planfasene.

Det må stilles høye krav til denne typen leveranse da resultatet av det oppdaterte materialet vil bli det bygde resultatet. Det er viktig at leveransen er kvalitetssikret og godkjent før det sendes til utførelse.

Noe av leveransen kan være styrt under begrepet jernbanespesifikt materiell som har spesielle leveransevilkår.

Til merking av kabler og utstyr innhentes koder fra Banedata. Disse kodene føres inn på arbeidstegningene. Se også retningslinjer om merking av utstyr her: Retningslinjer for merking og registrering av utstyr.

Det er krav om registering av teleanlegg i Telemator/TelMe, ref Teknisk Regelverk/Tele/prosjektering og bygging/kapittel 5 Dokumentasjon.

Tegninger som kan komme i tillegg i denne fasen:

Versjonshistorikk

  • Versjon 1. Første versjon. Gjeldende fra 10.02.2020

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ekom/produksjon.txt · Sist endret: 2023/09/14 12:14 av aasarn

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki