Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ekom:dokumentasjon

Tele/Ekomnett - sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjonen skal forberedes ved at prosjekteringsgrunnlaget oppdateres underveis. Under bygging skal entreprenør markere alle endringer på arbeidstegningene og oversende dette slik at tegningene kan rettes opp. Dette skal gjøres ut fra retninglinjer for Rapportering, dokumentasjon og arkivering.

Når prosjektet er ferdig skal prosjektet levere sluttdokumentasjon og FDV dokumentasjon. Dette skal leveres før anlegget overtas av eier. Teknisk regelverk for tele har eget kapittel med krav til sluttdokumentasjon, ref. Teknisk Regelverk/Ekom/prosjektering og bygging/kapittel 5 Dokumentasjon.

Arkivering er den endelige dokumentasjonen av det ferdigstilte anlegget.
Denne er gitt i prosedyre for håndtering av teknisk dokumentasjon i prosjektets krav til sluttdokumentasjon Teknisk dokumentasjon (PDP).

Elektroniske modeller oversendes som originalfil med alle fagmodeller vedlagt. I tillegg skal siste revisjon av hver tegning oversendes for arkivering i produksjonsformatet. Krav til utforming, oversendelser og arkivering er gitt i prosjektets krav for håndtering av teknisk dokumentasjon Teknisk dokumentasjon (PDP), og oversikt over FDV-leveranser (STY-605072).

Versjonshistorikk

  • Versjon 1. Første versjon Gjeldende fra 10.02.2020

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ekom/dokumentasjon.txt · Sist endret: 2023/09/14 12:15 av aasarn

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki