Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:underbygning:ku-kum

KU-KUM Kum for drenering

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Dreneringsovervannsanlegg.

Kummer monteres i forbindelse med drensanlegg av lengre utstrekning og kan ha ulike funksjoner og formål, ref. forvalg for type.

I Maximo registreres kummer som punktobjekt, med én kilometerangivelse.

Teknisk regelverk

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Type ihht. forvalg samt evt. stedsangivelse Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Inspeksjonskum km xxx,xxx
Type Angi type kum Må fylles ut Forvalgsliste Inspeksjonskum
Samlekum
Bygge-materiale Angi byggemateriale for kum Må fylles ut Forvalgsliste Betong
Plast
Diameter topp Angi diameter i toppen av kum Må fylles ut Tall (mm) 800
1000

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/underbygning/ku-kum.txt · Sist endret: 2024/03/08 09:31 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki