Brukerverktøy

Nettstedverktøy


rammeavtale:prosjektstyrer

Oppgaver for en prosjektstyrer hos rådgiver

Rådgiver skal følge opp reell utførelse av oppdraget mht. fremdriftsplaner og budsjetter i prosjektstyringsbasis (PSB). I dette inngår spesielt synliggjøring av påløpte og forventede avvik, samt tiltak for å avbøte disse.

Rådgiver kan mobilisere en prosjektstyrer i oppdraget med å:

  • Etablere en hensiktsmessig prosjekt- (leveransestyrt) og kostnadsnedbrytingsstruktur.
  • Identifisere et hensiktsmessig nivå for fremdriftsplan og budsjett, samt rutiner ved timeføring.
  • Etablere fremdriftsplan i rådgivers planleggingsverktøy.
  • Etablere budsjetter i rådgivers verktøy for økonomioppfølging (dersom dette ikke er integrert i planleggingsverktøyet).
  • Bistå oppdragsleder med utarbeidelse av PSB.
  • Påse at rutiner, verktøy og retningslinjer for prosjektstyring følges som forutsatt, herunder sørge for at fremdriftsplaner og budsjetter er oppdatert.
  • Bistå oppdragsleder med utarbeidelse av periodiske (som regel månedlige) statusrapporter til Bane NOR.
  • Bistå fakturering og påse at fakturagrunnlag er riktig.
  • Kontrollere at signerte timelister foreligger for faktura, og at det sendes separate faktura for hovedkontrakt og per endringsmelding.

Send tilbakemelding på denne siden

rammeavtale/prosjektstyrer.txt · Sist endret: 2018/12/21 12:38 av akhshe

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki