Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ytre_miljo:hovedplan:forurensning

Teknisk Hovedplan Forurensning (luft/vann/grunn)

Siden er under arbeid

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekterende skal:

  • Medvirke i den tverrfaglige prosjekteringen sammen med andre faggrupper

Lovverk som kan være relevant for fagtema:

Følgende dokumentasjon leveres:

Historisk gjennomgang /kartlegging av potensielle forurensende aktiviteter/kilder innenfor tiltaksområdet (fase 1).

I områder hvor det kan forekomme syredannende bergarter, og hvor tiltaket kan komme i konflikt med dette, skal det vurderes å gjøre undersøkelser for videre avklaring. Disse undersøkelsene skal avtales skriftlig med oppdragsgiver før igangsettelse.

Kilder som kan være relevant for fagtema:

Eksempler på utførelse

Her kommer etter hvert en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ytre_miljo/hovedplan/forurensning.txt · Sist endret: 2022/02/15 10:01 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki