Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:underbygning:forventninger:forventninger_til_innhold_i_leveranser_bruer_og_konstruksjoner_2

Forventinger til innhold i leveranser bruer og konstruksjoner

Forventninger til fagkompetanse:

Tilbudt ressurs må ha relevant utdanning innen konstruksjonsteknikk, byggfag, anleggsfag eller tilsvarende. Det forventes at tilbudt ressurs har erfaring med prosjektering av bruer og konstruksjoner nær eller som del av jernbane. R/P må oppgi en kontaktperson (senior) ved særskilt krevende konstruksjoner og/eller byggeforhold.

Forventes at konsulenten tar hensyn til:

  • strøm (jordingsproblematikk/utisolering)
  • Evakuering av reisende
  • Vedlikeholdsvennlighet og adkomst ved befaring
  • God kjennskap til teknisk regelverk (er kanskje en forutsetning for hele avtalen)

Forventninger til innhold i leveranser:

For prosjekter som omfatter bru og/eller byggeforhold skal R/P etablere alternative bruløsninger med plan, tverrsnitt og angivelse av konstruksjonsmaterialer. R/P må legge ved enkle beregninger som gir vilkår for bruen, slik som grunnforhold, egenvekt på bru, trafikklast over brua, kjørbar profil (under og over brua). Fagrapporten skal inneholde en tekstdel som beskriver anleggsgjennomføring, herunder behov for spordisponering/togfrie perioder, om brukonstruksjonen løftes eller skyves på plass osv. Med den tekstlige redegjørelsen skal det følge med tekniske vurderinger / begrunnelse for valg av tekniske løsninger (fordeler og ulemper). Kostnader for alle aktuelle alternativer til bruer og konstruksjoner skal fremkomme i kostnadsestimatet. Hovedrapporten for den tekniske hovedplanen skal drøfte og begrunne valgte løsninger med henvisning til fagrapporten.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/underbygning/forventninger/forventninger_til_innhold_i_leveranser_bruer_og_konstruksjoner_2.txt · Sist endret: 2022/02/01 09:33 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki