Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:lavspenning:utredning:start

Lavspenning - Utredning

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt.

Det er normalt ikke behov for å gjennomføre noen form for prosjektering av lavspenningsanlegg i en utredningsfase. Det er likevel behov for tilstrekkelig grunnlag for å fastsette om prosjektet er gjennomførbart og konsekvenser, kostnader og forutsetninger.

Generelt skal det utføres følgende på lavspenning:

  • Estimere effektbehovet for alle anlegg i prosjektet. Grunnlag fra andre Jernbanetekniske fag og Underbygging (teknisk utstyr i tunneler)
  • Bestemme forsyningsmetode for infrastrukturforsyningen

Versjonshistorikk

  • Versjon 4. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.04.2017.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/lavspenning/utredning/start.txt · Sist endret: 2022/02/01 13:02 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki