Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles_elektro:hovedplan:start

Felles elektro - Hovedplan

Fagspesfikke beskrivelser

Prosjekteringen for dette fagområdet skal gjennomføres i henhold til bestemmelser i kontrakt. Normalt vil det ikke være behov for et større prosjekteringsarbeid innen felles elektro i hovedplan.

Det utføres innledende, forberedende undersøkelser og innhenting av informasjon, med formål å avklare følgende for fordelingsnettet i området der det skal bygges ut eller rehabiliteres:

 • Behov for anleggskonsesjon
 • Status for offentlige planer
 • Status for eget nett
 • Kapasitet i det offentlige nettet
 • Status for planer, herunder også vedlikehold og rehabilitering
 • Status for andre ledningsetater / eiere av infrastruktur

Eksempler på utførelse

Generelt skal det leveres følgende på elektroanlegg:

 • En tilstrekkelig beskrivelse
 • Vurdering av risiko og egnethet
 • Nødvendige beregninger
 • Nødvendig tegningsunderlag
 • Samsvarserklæring

Der det er utført analyser i programvaren, skal de leveres på originalformat. Det skal normalt leveres enlinjeskjema for lavspent med teknisk hovedplan.

Avklaringen over er en del av grunnlaget for leveransen som består av:

 • Beskrivelse av hvilke anlegg som forsynes med strøm. Estimering av effektbehovet for alle anlegg i prosjektet. Grunnlag fra andre Jernbanetekniske fag og Underbygging (teknisk utstyr i tunneler)

Versjonshistorikk

 • Versjon 2. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 1. Første versjon gjeldende fra 10.02.2020

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles_elektro/hovedplan/start.txt · Sist endret: 2022/02/01 13:36 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki