Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:felles:grensesnittsdokumenter

Grensesnittsdokumenter

Her vises eksempler på dokumenter som kan benyttes for innspill mellom fagene. Jordingstabell benyttes av KL. Tabeller for trekkerør, rørkryss og fundamenter benyttes av Underbygning. Tabell for IP/MPLS brukes av Tele. Lavspenning har gjerne tabeller for strømbehov.

Eksempler

FELLES Eksempel på tabell for trekkerør
FELLES Eksempel på fundament
FELLES Eksempel på tabell for trekkerør og rørkryssing for KL
FELLES Eksempel på tabell for rørkryssing
FELLES Eksempel på jordingstabell
Eksempel på tverrfaglig kontroll

Bruk av KTR-ark i prosjekteringen og som grensesnittkontroll er svært nyttig og kan avdekke avvik i forhold til tverrfaglige aktiviteter og kostnader. ktr-oversikt_mal.xls ktr-811_riggomrade_mal.xls

FELLES Eksempel på tabell for teletransmisjon

Send tilbakemelding på denne siden

fag/felles/grensesnittsdokumenter.txt · Sist endret: 2020/02/07 17:42 av jk

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki