Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ekom:hovedplan:forventninger_til_innhold_i_leveranser_1

Forventing til innhold i leveranser tele

Det utarbeides normalt ikke egne tegninger for teleinstallasjoner i utredningsfasen. Det kan likevel være aktuelt å utarbeide enkle skisser dersom det er et behov for dette i prosjektet. R/P skal levere en fagrapport for tele som beskriver tekniske løsninger på systemnivå, utbyggingsgrad og grensesnitt mot sentrale systemer med bakgrunn i tekniske krav. I hovedrapporten for den tekniske hovedplanen skal vurderinger og anbefalinger av tekniske løsninger på systemnivå være drøftet og beskrevet.


Send tilbakemelding på denne siden

fag/ekom/hovedplan/forventninger_til_innhold_i_leveranser_1.txt · Sist endret: 2023/09/14 11:48 av elvhak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki