Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:ekom:detaljplan:start

Tele/Ekomnett - Teknisk Detaljplan for Utførelsesentrepriser (UE) og Omfang og tekniske spesifikasjoner for Totalentrepriser (TE)

Forutsetning

For Totalentrepriser er det entreprenør som bestemmer hvilke dokumentasjon som skal utarbeides for å gjennomføre byggearbeidene. For Utførelsesentrepriser er byggeplanen å regne som tilbudsdokumentasjonen for utlysning av arbeidene og må tilpasses hvert enkelt prosjekt.

Fagspesifikke beskrivelser

Her beskrives Bane NORs forventninger til utførelse og leveranse for tele/ekomnett, inndelt i delanlegg.

Eksempler på leveranser

Versjonshistorikk

  • Versjon 9. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
  • Versjon 8. Utvidet med Kjøreveis IKT. Gjeldende fra 15.02.2021
  • Versjon 7. Utvidet med produksjon og dokumentasjon. Gjeldende fra 10.02.2020
  • Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 5. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017
  • Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold i leveranser i alle fag. . Gjeldende fra 15.03.2017
  • Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
  • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
  • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig.

Send tilbakemelding på denne siden

fag/ekom/detaljplan/start.txt · Sist endret: 2023/09/14 12:13 av aasarn

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki