Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:arkitektur:stasjoner-detaljplan

Stasjoner og knutepunkt - Detaljplan og teknisk spesifikasjon

Detaljplan og teknisk spesifikasjon i totalentreprise viser design / stasjonsutforming av løsningen som er valgt etter hovedplan for:

 • plattformer med sikkerhetssoner, gangsoner og møbleringssoner.
 • hovedgangforbindelse, hinderfrie gangforbindelser og supplerende gangforbindelse.
 • utforming av konstruksjoner, som overgangsbro, undergang, heiser, ramper, trapper.
 • utforming av et helhetlig ledesystem.
 • plassering av informasjon og skilt.
 • plassering av klimabeskyttelse, benker, avfallsbeholdere osv.
 • utforming av grøntanlegg med intensjon for beplantning.
 • Mulig materialvalg for overflater.
 • Annet i henhold til hovedplan.

En landskapsplan som O-tegning vil vise sammenheng mellom sporplanen, jernbanetekniske elementer, gangsystemet, områder for bytte av transportmiddel, bygninger, konstruksjoner, skilt og møblering, og grøntanlegg. Det kan også avtales å utarbeide egne temaplaner, slik at det kan utarbeides dokumentasjon for overlevering til drift, som egne plantegninger for skilt og møblering.

Detaljeringsnivået for detaljplanen og den tekniske spesifikasjonen vil avspeile kostnadsestimater for klasse 3.

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å komme med praktiske råd og veiledninger.

Fagmodell underbygning:

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

 • Versjon 4. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/arkitektur/stasjoner-detaljplan.txt · Sist endret: 2022/02/03 13:09 av cw

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki