Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:arkitektur:linjen-utredning

Linjen / trasé - mulighetsstudie

Arkitekt deltar i registreringer, vurderinger, analyser, visualiseringer og beskrivelser der landskapsinngrep og arealbruk er tema. Oppgaver kan være knyttet til trasévalg / korridorer med konsekvenser for miljø/landskap.

Mulighetsstudiet for linje / trasé kan også omfatte plassering av stasjon. Linjevalg og grense mellom stasjon og linjen påvirker og blir påvirket av kravet til hovedgrepet som beskrevet for mulighetsstudie i Stasjoner og knutepunkt.

Detaljeringsnivået for mulighetsstudiet / utredningen vil avspeile kostnadsestimater for Klasse 5 eller 4.

Eksempler på utførelse

«Krav til leveranse spesifiseres i hvert enkelt avrop. Dette kan omfatte:

Beskrivelse og illustrasjoner

Versjonshistorikk

  • Versjon 4. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/arkitektur/linjen-utredning.txt · Sist endret: 2022/02/01 14:01 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki