Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:arkitektur:linjen-hovedplan

Linjen / trasé - Hovedplan

Oppgaver kan være mulighetsstudie som omhandler trasévalg med ulike linjevalg innenfor planområdet / korridoren.

Mulighetsstudiet for linje / trasé kan også omfatte plassering av stasjon. Linjevalg og grense mellom stasjon og linjen påvirker og blir påvirket av kravet til hovedgrepet som beskrevet for mulighetsstudie i Stasjoner og knutepunkt. Mulighetsstudiet omhandler trasévalg med ulike linjevalg innenfor planområdet / korridoren.

Mulighetsstudiet for linje / trasé kan også omfatter plassering av stasjon. Linjevalg og grense mellom stasjon og linjen påvirker og blir påvirket av kravet til hovedgrepet som beskrevet for mulighetsstudie i Stasjoner og knutepunkt.

Hovedplan kan også omfatte en formingsveileder for videre detaljering av sideterreng, murer, broer over banen, kulverter, jernbanebroer, tunnelportaler osv.

Detaljeringsnivået for hovedplanen vil avspeile kostnadsestimater for klasse 4.

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å gi praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

Hovedendringer er utført ved revisjoner. Mindre endringer kan utføres ved en underrevisjon. Retting av feil og små endringer er ikke vist, men de fremkommer i Endringshistorikk.

De store endringene veilederen har gjennomgått er dokumentert her:

  • Versjon 4. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/arkitektur/linjen-hovedplan.txt · Sist endret: 2022/02/01 14:05 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki