Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:arkitektur:linjen-detaljplan

Linjen / trasé - Detaljplan

Arkitekt bistår ved detaljering av baneanlegget som beskrevet i hovedplan og offentlig plan. Dette kan omfatte terreng- og landskapsforming, valg av konstruksjoner, samt eventuelle valg av og plassering av jernbanetekniske elementer.

Detaljeringsnivået for detaljplanen og den tekniske spesifikasjonen vil avspeile kostnadsestimater for klasse 3.

Eksempler på utførelse

Dette er en samling av tidligere utførte leveranser med hensikt å komme med praktiske råd og veiledninger.

Oppbygging av en fagmodell

Tegninger og eksempler på fagleveranser:

Oversikten er ikke uttømmende. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre denne listen. Gi gjerne tilbakemelding om du har et eksempel vi kan legge ut som en god løsning. Noen av lenkene er røde. Det betyr at prosjekteringsveilederen ikke (ennå) har beskrivelse og eksempler på den aktuelle tegningen.

Versjonshistorikk

  • Versjon 4. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
  • Versjon 3. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
  • Versjon 2. Oppdatering etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
  • Versjon 1. Gjeldende fra 01.05.2017

Send tilbakemelding på denne siden

fag/arkitektur/linjen-detaljplan.txt · Sist endret: 2022/02/01 14:09 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki