Brukerverktøy

Nettstedverktøy


digitalplan:stikningsdata

3.13. Stikningsdata i modell

Stikningsdata i modellen med lag som har prefiks «R» vil være lett å finne og trekke disse dataene til utstikningskatalogen avhengig av programvare.

Stikningsdata skal ha samme kvalitet som inngangsdata. Inngangsdata vil normalt være etablert ut fra innmålte data. Utstikning bør derfor settes ut fra samme fastmerkegrunnlaget som innmålingen ble gjort fra


Send tilbakemelding på denne siden

digitalplan/stikningsdata.txt · Sist endret: 2022/01/06 11:57 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki