Brukerverktøy

Nettstedverktøy


digitalplan:som_bygget

3.15. Oppgradering til «som bygget» modell

Prosjekterende skal etter tilbakemelding fra entreprenør oppgradere følgende modeller: resultat-, visnings-, samordnings- og kildemodell til «som bygget» status.

  • All oppdatering skjer med entreprenørens egne målinger og geometrisk kvalitetskontroll som grunnlag. Ved behov for supplerende målinger eller korrigering av entreprenørens prosedyrer for leveranse bestilles dette gjennom oppdragsgiver.
  • Prosjekterende skal fortløpende oppgradere alle resultatmodeller til «som bygget» status i samsvar med entreprenørens fremdrift og leveranse av innmålinger.

Send tilbakemelding på denne siden

digitalplan/som_bygget.txt · Sist endret: 2022/01/05 13:03 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki