Brukerverktøy

Nettstedverktøy


digitalplan:hensikt

Rev. 08

Definisjoner

Forkortelse / Uttrykk Beskrivelse / definisjoner
Grunnlagsdata Alle data som er grunnlag for et prosjekt, ofte brukt som betegnelse på ulike kartkilder.
BIM BIM; BygningsInformasjonsModell er en integrert metode for bedre administrasjon av data og informasjonsflyt ved å digitalisere et jernbaneanlegg gjennom hele livssyklusen. BIM er både en modell og en arbeidsmetodikk, og skal være sentral i alle prosjektets aktiviteter og samarbeide mellom alle parter i prosjektet. Dette inkluderer informasjonsutveksling basert på åpne standarder og modellbaserte arbeidsprosesser for bedre kvalitet, kommunikasjon og håndtering av data og informasjon.
BIM modeller I dette dokumentet er BIM modeller brukt som samlebetegnelse for grunnlags- og fagmodeller
Grunnlagsmodeller Modeller som beskriver eksisterende situasjon - terreng, grunnforhold, objekter og definerte områder eller steder.
Fagmodeller Modeller som beskriver det som skal bygges. Hvert fag har hver sin modell(er) som inneholder bare fagspesifikke elementer.
Samordningsmodell En modell som er koblet til alle fagmodellene og grunnlagsmodell, kartdata og tekniske data.
Visningsmodell Samordningsmodell som er tilpasset bruk som presentasjoner i ulike fora som prosjekteringsmøter, offentlige samlinger, godkjenning og høringsrunder etc. Visualiseringsmodellen inneholder genererte definerte overflater/teksturer som gir modellen et virkelighetsinntrykk og som tillater at man beveger seg i modellen.

Send tilbakemelding på denne siden

digitalplan/hensikt.txt · Sist endret: 2022/01/05 08:44 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki