Brukerverktøy

Nettstedverktøy


digitalplan:godkjenning

3.17. Rapportering, dokumentasjon og arkivering

Oppdateringer av grunnlagsdata/planmateriell skal dokumenteres. Alle i prosjektet skal informeres om slike oppdateringer.

Rapportering fra rådgivere skal være i henhold til kontrakt/avtale. Det skal ikke sendes dokumentasjon direkte fra rådgiver til entreprenør uten at dette er avtalt med byggherre/prosjekt. I alle tilfelle skal byggherre ha kopi av forsendelsen.

  • Veiledning skal normalt være integrert i verktøyet
  • I de tilfeller dette ikke er mulig eller at den forklaringen som følger med verktøyet er for dårlig, lages det et separat dokument kalt Veiledning
  • Veiledning omfatter i detalj en beskrivelse av hva eller hvordan et verktøy som et datasystem eller annet type verktøy skal brukes
  • Veiledning kan inneholde krav for at verktøyet skal brukes rett eller at resultatet skal bli rett
  • Veiledning skal kunne knyttes mot aktivitetene som fremgår av styringssystemet

Revisjonsfeltet og topptekst henter data fra dokumentprofilen i arkivsystemet ProArc. Fyll inn i dokumentprofilen. Disse felter i dokumentet skal IKKE endres manuelt.


Send tilbakemelding på denne siden

digitalplan/godkjenning.txt · Sist endret: 2022/01/05 13:05 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki