Brukerverktøy

Nettstedverktøy


start

Bane NORs Prosjekteringsveileder

Prosjekteringsveilederen er ment brukt av prosjekterende som hjelp til å planlegge Bane NOR sine infrastrukturprosjekter, men den kan også benyttes som hjelp til alle som jobber i prosjekter, som prosjekteringsledere og prosjektledere, og som underlag for utforming av kontrakter mot rådgivere og entreprenører. Hensikten er å bidra til bedre planlegging og mer ensartet praksis men stiller ikke krav til utførelse utover det som er spesifisert i avtale/kontrakt. Innholdet er av informativ karakter og er ikke juridisk bindende ved avvik, tolkninger eller misforhold mellom partene.

Veilederen inneholder anbefalinger for prosjektering av jernbaneanlegg i form av eksempler på modeller / tegninger og informasjon om forventet omfang i de ulike planfasene. Eksemplene er hentet fra faktiske prosjekter og viser eksempler på forventet detaljeringsnivå for aktuell planfase for det enkelte fag.

For krav til prosjekteringen med grenseverdier og bestemmelser henvises det til Teknisk regelverk.

Ved uoverensstemmelser mellom Prosjekteringsveilederen og Teknisk regelverk er Teknisk regelverk bestemmende.

Prosjektgjennomføring Fagområder Veiledere Styrende dokumenter Datakatalogen
Digital planlegging Målevognsbilder Symbolbibliotek Objektbibliotek Nyheter


Send tilbakemelding på denne siden

start.txt · Sist endret: 2023/01/30 09:43 av elvhak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki