Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:tele:te-itv

TE-ITV ITV-anlegg (kameraovervåkning)

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører ITV.

Alle objekter i et kameraovervåkings anlegg skal dokumenteres i Banedata slik at støttesystemer for objektet kan settes opp med riktig informasjon. HUSK: Feltene her blir benyttet 1:1 i alle støttesystemer så det er viktig at alle som oppretter eller endrer objekt må tilnærme seg malen så riktig som mulig. Se gjerne også på eksisterende oppføringer for lokasjonen som skal ha nye oppføringer.

NB!! Et objekt skal ikke ha stauskode «I DRIFT» før det er strømsatt og implementert i toppsystem for kameraovervåking (Milestone). Benytt statuskode «PLANLAGT» hele veien frem til idriftsettelse i henhold til definisjonen over.

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Tilleggsinformasjon:

Overvåket (J/N) Dersom objektet har et eget samband i et IP-nettverk skal dette feltet settes til «J». Alle IP objekter i fagkoden ALA skal overvåkes. Må fylles ut Forvalgliste J
Overvåket av Alle objektene i faget ITV som skal overvåkes, overvåkes av Nasjonalt Operasjons Senter («NOS») Etter behov Forvalgliste NOS
Navn/Nr Navn i Tele sitt format. Stedsnavn hentet fra Bane NOR sitt stasjonssøk(kun ett ord og likt som «Navn på ITV anlegg»). + Utstyrstype valgt i spesifikasjonen + sifrene fra objektID. Æ,Ø,Å skrives om henholdsvis som AE,OE,AA. Se eksempler. Må fylles ut Fritekstfelt (maks 50 tegn) oslos-okam-000329
lillestroem-okam-003287

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn på ITV-anlegg Geolokasjon hentet fra Bane NOR sitt stasjonssøk. Kun ett ord hvor mulig. Der hvor geolokasjonen er 2 ord, settes disse sammen. Se eksempler. Må fylles ut Fritekstfelt (maks 50 tegn) OsloS
EidsvollVerk
Asker
Fabrikat Utstyrets fabrikat angitt med ett ord Må fylles ut Forvalgsliste Axis
Sony
Kunde Hvem som har primærbehovet for det aktuelle kameraet og som har bestilt kameraet montert. Må fylles ut Forvalgsliste Bane NOR SF
Bane NOR Eiendom
Modell Modellnummeret for utstyret som monteres. Må fylles ut Forvalgsliste P1455-LE
Q6075-LVE
Kameraplassering Beskrivelse av plassering og hvor kameradekningen er i forhold til plasseringspunkt
Plassert hvor på området + hvor i dette området(om området strekker seg langt slik som et spor) + retningen kameraet peker
Dersom utsnittet viser 2 spor skal sporangivelse stemme med å se fra venstre til høyre i utsnitt. Ikke bruk spesialtegn unntatt «/». Se eksempler.
Må fylles ut Fritekst spor 1/2 nord retn nord
spor 2/1 nord retn sør
spor 6 midt retn nord
PoE klasse Egenskapen til endeutstyr med tanke på maks strømtrekk Må fylles ut Forvalgsliste 0
1
2
Utstyrstype Hva slags type kamerarelatert utstyr Må fylles ut Forvalgsliste OKAM
TKAM

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:

  • For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/tele/te-itv.txt · Sist endret: 2024/01/09 06:54 av elvhak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki