Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:hoyspenning:eh-bry

EH-BRY Brytere

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Kraftledningsanlegg generelt og Bryteranlegg og Forsyning for togvarme/-ladeanlegg og Fordeling for togvarme/-ladeanlegg og Fra kontaktledningsanlegget.

Formålet er å kunne frakoble deler av det elektriske anlegget spenning.

Generelt gjelder det for brytere at:

  • Bryteren skal fungere som en tilnærmet ideel leder når den er lukket
  • Bryteren skal være en fullkommen isolator når den er åpen
  • I åpen posisjon kan bryteren i tillegg ha en jordslutterfunksjon

EH-BRY er barn til diverse ledningsanlegg, f.eks. er bryter barn til EH-KTL eller EH-LED.

Teknisk regelverk

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med bryternummer i henhold til: Driftsmerking Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) 11-15-382-J
Funksjon Angi funksjonen til bryteren Må fylles ut Forvalgsliste Sonegrensebrytere
Fabrikat/ Modell Angi fabrikat og modell Må fylles ut Forvalgsliste AEG
Styring Angi om bryteren lokalt- eller fjernstyrt Må fylles ut Forvalgsliste Håndbetjent
Forriglinger Angi om bryteren er utstyrt med forriglinger Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Låstype Angi låstype eller adgangskontrollsystem Må fylles ut Forvalgsliste Kraftlås 21
Type Velg type bryter.
Brytere som opereres av Bane Energi opprettes på egne objekttype.
Må fylles ut Forvalgsliste Skillebryter
Utførelse Angi utførelse av bryter Må fylles ut Forvalgsliste 1-polet
Understasjon (RTU) Angi RTU navn/nr som styrer bryter Må fylles ut Fritekst AS-skap 11-315-S

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/hoyspenning/eh-bry.txt · Sist endret: 2024/03/08 08:55 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki