Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:hoyspenning:eh-bkt

EH-BKT Skilt elektro

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Ledningsanlegg generelt.

Det er et minimum sett av krav til skilt, merker og stolper som skal oppfylles for å ivareta drifts- og personsikkerhet ved alle jernbaneanlegg. Informasjon fra EH-BKT hentes ut ved generering av skiltplan fra BaneData Innsyn. Feltene som benyttes i den forbindelse er «Type», «Retningsorientering», «Tall/tekst på skilt», «Planlagt nedlagt» i tillegg til sportilhørighet.

Enkelte skilter/stolper finnes tilgjengelig i forvalgslisten for ulike faggrupper/anlegg. Skiltene/stolpene skal registreres ut ifra hva som er formålet med plasseringen i henhold til regelverket. F.eks. dersom hensikten er markering av innkoblingsfelt for veisikringsanlegg registreres objektet under SA-MSS.

Kun skilt for kjørende personale skal registreres under dette objektet. For komponenter i anlegget som skal være utstyrt med merkeskilt skal kontroll av dette være angitt i vedlikeholdsrutinen.

Teknisk regelverk

Skiltoversikt (TRV)

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angis med type skilt fra forvalg i spesifikasjon og relevante tall/tekst på skilt Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Signal 65 G «Stopp for elektrisk lokomotiv»
Type Typebetegnelse på skilt som skal registreres for høyspenningsfaget Må fylles ut Forvalgsliste Signal 65 G «Stopp for elektrisk lokomotiv»
Retningsorientering Retning som skiltet skal leses sett i stigende kilometerretning Må fylles ut Forvalgsliste Ikke relevant for skilttypen
Mot km-retning
Tall/tekst på skilt Verdi eller tekst på skilter. For skilt uten variabel verdi/tekst settes «Ikke relevant». Må fylles ut Fritekst Ikke relevant
Planlagt nedlagt Angir om objektet er planlagt fjernet/erstattet. Verdien benyttes ved generering av skiltplan fra BaneData Innsyn. Må fylles ut Forvalgsliste Nei
Skifteprofilmarkering Definere om det er en skifteprofilmarkering på objektet. Ukjent brukes på eksistrerende objekter når man ikke vet om det er en markering. For nye objekter skal man fylle inn ja eller nei. Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Nei
Ukjent

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/hoyspenning/eh-bkt.txt · Sist endret: 2023/04/24 06:50 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki