Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:hoyspenning:eh-bar

EH-BAR Bardun

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Konstruksjoner.

Master avstives med barduner eller strevere.

Teknisk regelverk

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angi type, Avspenner og mastenummer. Hvis man har flere barduner på samme mast angis type bardun og nummer på bardun. Ved flere av samme type 3259-1, 3269-2. (Hvis man bare har 1 bardun bruker man kun mastenummer) Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Strever, kontaktledning, 71-25Ab1
Dimensjon (mm2) Angi dimensjon på wire
«0» = Ikke relevant for strever
Må fylles ut Tall (mm2) 50
Type Angi årsak/plassering for bardun/strever Må fylles ut Forvalgsliste Avspenning
Avspenner Angi hvilken leder som er avspent Må fylles ut Forvalgsliste Returledning
Fundamenttype Angi fundamenttype til bardun/strever Må fylles ut Forvalgsliste Plasstøpt
Grunnforhold Angi grunnforholdene hvor bardun/strever er fundamentert Må fylles ut Forvalgsliste Stein
EH-tegning Angi knytning mot dokumentasjon Må fylles ut Fritekst EH-707162

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/hoyspenning/eh-bar.txt · Sist endret: 2023/04/25 13:57 av dalmar

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki