Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:hoyspenning:eh-ask

EH-ASK Avskjerming

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Beskyttelsessystem for ledningsanlegg.

Skjerming for å hindre direkte berøring av spenningsførende deler eller hindre adkomst til områder med høyspenningsanlegg. Omfatter også gjerder for å hindre adkomst til områder med elektrifisert jernbane.

Teknisk regelverk, generelt krav, personsikkerhet

Teknisk regelverk, Prosjektering

Teknisk regelverk, Bruer

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angi navn på bru, stedsnavn eller type avskjerming. Der hvor avskjerming ikke er montert på mast angis det hvor avskjerming er montert. Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Hasleveien
Gjerde
Mast 2234
Plassering Angi plassering av avskjerming Må fylles ut Forvalgsliste Sideterreng
Byggemateriale Angi byggemateriale for avskjerming Må fylles ut Forvalgsliste Flettverksgjerde
Seksjonering Angi om avskjermingen er delt opp i flere seksjoner for utjevning til returkretsen Må fylles ut Forvalgsliste Ja

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/hoyspenning/eh-ask.txt · Sist endret: 2023/04/24 06:44 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki