Brukerverktøy

Nettstedverktøy


datakatalogen:hoyspenning:eh-aeh

EH-AEH Avspenning

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Kontaktledning og Kraftledning.

Terminere luftledninger. Dette kan gjøres med faste eller bevegelige avspenningsmekanismer. EH-AEH kan være barn til EH-KTL eller EH-LED.

Teknisk regelverk

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Spesifikke data

Navn Definisjon Påkrevd Type Eksempel til tekst
Navn/nr Angi type, funksjon og mastenummer Må fylles ut Fritekst (maks 50 tegn) Fix, kontaktledning, 3394
EH-Tegning For nye anlegg tagges objektet mot tegningsnummer i Bane NORs dokumenthåndteringssystem. Må fylles ut Fritekst EH-800101-000
Føring Er avspenningsliner ført gjennom trinser på vei fra avspenningsutligger til selve avspenningen. Føring benyttes i ÅK, tunneler ol. NB! Angis kun for kontaktledning. Må fylles ut Forvalgsliste Ja
Mastnr. Hvilken mast er avspenningen festet i. Dersom det ikke er plassert i mast, registrer det som «Ikke relevant» Må fylles ut Fritekst 74-12
Ikke relevant
Type Angi type avspenning Må fylles ut Forvalgsliste Fast
Montasjemål (mm) Montasjemålet angis i henhold til avspenningens systemtegning. Må fylles ut Tall (mm) 6600
Funksjon (Avspenning for) Angi hvilken anleggsdel som er avspent Må fylles ut Forvalgsliste Returledning

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

  • Fylles ut av:
  • For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
  • For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

Send tilbakemelding på denne siden

datakatalogen/hoyspenning/eh-aeh.txt · Sist endret: 2024/03/08 08:54 av rueand

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki