Brukerverktøy

Nettstedverktøy


fag:tele:hovedplan:start

Tele - Hovedplan

Fagspesfikke beskrivelser

I hovedplanfasen bør følgende avklaringer foretas men ikke prosjekteres:

På linjen:

 • Utarbeide radioplan for GSM-R og eventuelt kommersiell mobildekning.

På stasjonsområder:

 • Avklare behov for publikumsinformasjon i henhold til stasjonshåndbok

For alle prosjekter:

 • Kartlegge eksisterende kabler og teleinfrastruktur som skal ivaretas gjennom anleggsfasen
 • Transmisjonsbehov
 • behov for teleteknisk rom eller -bygg,
 • behov for adgangskontroll og kameraovervåkning,
 • behov for strømtilførsel og det må vurderes om tiltakene vil være gjennomførbare.
 • avklare GSM-R dekning

Eksempler på utførelse

Normalt vil det ikke være behov for modeller eller tegninger i hovedplanfasen for tele, men det er et krav at det produseres en tekstlig beskrivelse av eksisterende anlegg og tiltak. I tillegg utarbeides et kostnadsoverslag.

Det er klare forventninger til hvorledes arbeidet skal gjennomføres, hva arbeidet skal inneholde og utformingen av resultatet. Dette blant annet fordi prosjekteringen skal inngå i en tverrfaglig prosess. Forventningene er beskrevet i Bane NORs Håndbok Digital planlegging.

Versjonshistorikk

 • Versjon 9. Tilpasninger til nye retningslinjer. Gjeldende fra 15.02.2022
 • Versjon 8. Endret med Kjøreveis IKT. Gjeldende fra 15.02.2021
 • Versjon 7. Utvidet med produksjon og dokumentasjon. Gjeldende fra 10.02.2020
 • Versjon 6. Oppdateringer med felles prosessider. Gjeldende fra 01.03.2019
 • Versjon 5. Oppdateringer etter høringsperiode. Gjeldende fra 01.09.2017
 • Versjon 4. Endringer som følge av kvalitetsmessige forbedringer. Gjeldende fra 01.05.2017
 • Versjon 3.1. Tillagt Forventninger til innhold i leveranser i alle fag. Gjeldende fra 15.03.2017
 • Versjon 3. Organisatoriske navneendringer. Gjeldende fra 01.01.2017
 • Versjon 2. Gjeldende fra 15.01.2016
 • Versjon 1. Gjeldende fra 23.04.2014 til 15.01.2016. Ikke lenger tilgjengelig

Send tilbakemelding på denne siden

fag/tele/hovedplan/start.txt · Sist endret: 2022/02/01 13:21 av stun

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki